SEB Arenastaden

Nyheter

Pionjärprojekt med plusenergistandard

16.07.06

I Almedalen premiärvisar i dag Sveafastigheter Bostad sitt projekt Kvarteret Neptun i nya Västeråsstadsdelen Öster Mälarstrand. Projektet planeras att bli ett av Sveriges första större flerbostadsprojekt med plusenergistandard – byggnaderna kommer alltså att producera mer energi än de förbrukar. Solenergi och stadsekologiska värden har fått styra gestaltningen av de tre husen. Kvarteret rymmer två lamellhus […]

Läs mer

”Centralt hål får praktkåk”

16.06.10

Under rubriken ”Hopp om att centralt hål ska få praktkåk” skriver Dagens Nyheter om den så kallade ”Snurrtomten” vid Klara sjö i Stockholms City. Där har vi hjälpt Stockholms Stad att skapa byggbar mark och att förbättra en hårt trafikerad plats i fint läge. Utredningen har visat att det kan gå att bygga ca 15 000-20 000 kvm […]

Läs mer

Ombyggnad av Erskines kontorshus

16.06.08

Skissarbete för ombyggnad och renovering av kontorshuset Charkuteristen i Slakthusområdet är nu påbörjat. Fastigheten som ägs av Brostaden är en kontors- och industrifastighet från 1955, ritad av arkitekten Ralph Erskine, och den kommer nu att omvandlas till moderna arbetsplatser.  

Läs mer

Parallella uppdrag Södra Värtan

16.05.30

Alessandro Ripellino Arkitekter har bjudits in att vara med i parallella uppdrag för ca 50 bostäder i hamnområdet Södra Värtan. Planområdet är en del i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och har högt ställda hållbarhetsmål för energi, dagsljus, mobilitetsindex, grönytefaktor och bullernivåer. Vi kommer att ta fram förslag på arkitektonisk gestaltning och trapphusstruktur för Borätts […]

Läs mer

Förnyelse av industrikvarter

16.05.27

Under våren har vi på uppdrag av Vasakronan och Brf Söders Hantverkshus tagit fram ett förslag till omvandling av kvarteret Sandbacken Mindre på Södermalm. Förslaget som nu är ute på samråd är framtaget i samarbete med arkitekter på Reflex och Svanström Scherrer. Planområdet omfattar den hantverksbyggnad där vårt kontor ligger, en angränsande kontorsfastighet och en parkeringsplats. Om planen […]

Läs mer

Kontorsutveckling i Slakthusområdet

16.05.14

Alessandro Ripellino arkitekter har hjälpt Brostaden med utredningar kring kontursutveckling i Slakthusområdet, med målet att bidra till en levande blandstad. Här ska moderna kontor kunna erbjuda arbetsplatser, efter att många av de äldre verksamheterna har flyttat.

Läs mer

@ripellinoark på Twitter

Utvalda Projekt

Alessandro Ripellino Arkitekter

Alessandro Ripellino Arkitekter är ett arkitektkontor i Stockholm med fokus på stadens arkitektur.
Vi arbetar med stadsutveckling, byggnadsarkitektur och interiörer.

Företaget har sin bakgrund i Rosenbergs Arkitekter.

 

Följ oss gärna på Facebook och Twitter i samtalet om framtidens städer.